طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خدا به همراه به انگلیسی خدا به همراه یعنی چه

خدا به همراه

bon voyage
godspeed

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها