طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خدمت انجام دادن به انگلیسی خدمت انجام دادن یعنی چه

خدمت انجام دادن

serve

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها