طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خدمت رسیدن و خدمت کردن به انگلیسی خدمت رسیدن و خدمت کردن یعنی چه

خدمت رسیدن و خدمت کردن

wait on
wait upon

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها