طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خرده مالک به انگلیسی خرده مالک یعنی چه

خرده مالک

goodman
laird
yeoman
yeomanly

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها