طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خصومت به انگلیسی خصومت یعنی چه

خصومت

antagonism
bad blood
enmity
hostility
ill will
virulence

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها