طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خصیصه به انگلیسی خصیصه یعنی چه

خصیصه

feature
flair
trait

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها