طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خطاى حین رانش به انگلیسی خطاى حین رانش یعنی چه

خطاى حین رانش

run time error

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها