معنی و ترجمه کلمه خودسرانه به انگلیسی خودسرانه یعنی چه

خودسرانه

headstrongآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها