معنی و ترجمه کلمه خودسرانه به انگلیسی خودسرانه یعنی چه

خودسرانه

headstrong


تدریس زبان انگلیسی

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها