معنی و ترجمه کلمه خودسرانه به انگلیسی خودسرانه یعنی چه

خودسرانه

headstrong


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها