طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خود به خودى به انگلیسی خود به خودى یعنی چه

خود به خودى

automaticity
spontaneity

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها