معنی و ترجمه کلمه خوراک به انگلیسی خوراک یعنی چه

خوراک

cuisine
dish
fare
feed
food
grub
meat
nourishment
nutriment
nutrition
repast
tack
tucker
viand

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها