معنی و ترجمه کلمه خوشه اى به انگلیسی خوشه اى یعنی چه

خوشه اى

aciniform
glomerulate
racemose

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها