طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خیلى نرم به انگلیسی خیلى نرم یعنی چه

خیلى نرم

pianissmo

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها