طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داء الصدف به انگلیسی داء الصدف یعنی چه

داء الصدف

psoriasis

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها