طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه دادخواست دادن به انگلیسی دادخواست دادن یعنی چه

دادخواست دادن

implead

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها