طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داده نگارى به انگلیسی داده نگارى یعنی چه

داده نگارى

data recording

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها