طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داده هاى خام به انگلیسی داده هاى خام یعنی چه

داده هاى خام

raw data

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها