طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه دادگاه پلیس به انگلیسی دادگاه پلیس یعنی چه

دادگاه پلیس

police force
police power

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها