طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه دادگسترى به انگلیسی دادگسترى یعنی چه

دادگسترى

justice

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها