طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى ابهام به انگلیسی داراى ابهام یعنی چه

داراى ابهام

equivocal

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها