طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى اثر خواب آور به انگلیسی داراى اثر خواب آور یعنی چه

داراى اثر خواب آور

soporiferous

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها