طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى استعداد هنرى به انگلیسی داراى استعداد هنرى یعنی چه

داراى استعداد هنرى

prehensile

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها