طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى استقلال از هنگام تولد به انگلیسی داراى استقلال از هنگام تولد یعنی چه

داراى استقلال از هنگام تولد

precocial

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها