طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى اطناب به انگلیسی داراى اطناب یعنی چه

داراى اطناب

redundant
wordy

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها