طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى اعتبار به انگلیسی داراى اعتبار یعنی چه

داراى اعتبار

valid

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها