طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى امضاء به انگلیسی داراى امضاء یعنی چه

داراى امضاء

undersigned

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها