طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى بافت تافته به انگلیسی داراى بافت تافته یعنی چه

داراى بافت تافته

taffetized

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها