طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى بافت ویژه اى نمودن به انگلیسی داراى بافت ویژه اى نمودن یعنی چه

داراى بافت ویژه اى نمودن

texture

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها