طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى تغییر در مواقع مختلف به انگلیسی داراى تغییر در مواقع مختلف یعنی چه

داراى تغییر در مواقع مختلف

stochastic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها