طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى جمجمه ى هرمى شکل به انگلیسی داراى جمجمه ى هرمى شکل یعنی چه

داراى جمجمه ى هرمى شکل

acrocephalic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها