طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى جمعیت کردن به انگلیسی داراى جمعیت کردن یعنی چه

داراى جمعیت کردن

populate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها