طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى حشو و زوائد به انگلیسی داراى حشو و زوائد یعنی چه

داراى حشو و زوائد

periphrastic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها