طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى حفره ى حقه اى توگرد به انگلیسی داراى حفره ى حقه اى توگرد یعنی چه

داراى حفره ى حقه اى توگرد

acetabular

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها