طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى حق انحصارى به انگلیسی داراى حق انحصارى یعنی چه

داراى حق انحصارى

patent

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها