طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى خاصیت درمانى به انگلیسی داراى خاصیت درمانى یعنی چه

داراى خاصیت درمانى

curative

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها