طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى خصوصیاتى بین خود به انگلیسی داراى خصوصیاتى بین خود یعنی چه

داراى خصوصیاتى بین خود

interspecies
interspecific

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها