طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى دم قرینه به انگلیسی داراى دم قرینه یعنی چه

داراى دم قرینه

homocercal

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها