طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى دهان کامل به انگلیسی داراى دهان کامل یعنی چه

داراى دهان کامل

fullmouthed

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها