طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى دو دندانه یا بر آمدگى به انگلیسی داراى دو دندانه یا بر آمدگى یعنی چه

داراى دو دندانه یا بر آمدگى

biserrate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها