طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى دو یا چند انگشت به هم چسبیده به انگلیسی داراى دو یا چند انگشت به هم چسبیده یعنی چه

داراى دو یا چند انگشت به هم چسبیده

syndactyl
syndactyle

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها