طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى دیواره یا حایل کردن به انگلیسی داراى دیواره یا حایل کردن یعنی چه

داراى دیواره یا حایل کردن

curb

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها