طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى رنگ هاى مختلف به انگلیسی داراى رنگ هاى مختلف یعنی چه

داراى رنگ هاى مختلف

heterochromatic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها