طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى روحیه خراب و آشفته به انگلیسی داراى روحیه خراب و آشفته یعنی چه

داراى روحیه خراب و آشفته

fey

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها