طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى ریشه ى کردن به انگلیسی داراى ریشه ى کردن یعنی چه

داراى ریشه ى کردن

acetylate
acetylize

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها