طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى زائده کوچک به انگلیسی داراى زائده کوچک یعنی چه

داراى زائده کوچک

lobulate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها