طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داروى قابض به انگلیسی داروى قابض یعنی چه

داروى قابض

astringent

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها