طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه دانشجوى دانشکده افسرى به انگلیسی دانشجوى دانشکده افسرى یعنی چه

دانشجوى دانشکده افسرى

cadet

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها