معنی و ترجمه کلمه درد شدید و ناگهانى به انگلیسی درد شدید و ناگهانى یعنی چه

درد شدید و ناگهانى

twinge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها