طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه درزپیدا کردن به انگلیسی درزپیدا کردن یعنی چه

درزپیدا کردن

chink

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها