معنی و ترجمه کلمه درز لباس به انگلیسی درز لباس یعنی چه

درز لباس

seam

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها