طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه در معرض مخاطره گذاشتن به انگلیسی در معرض مخاطره گذاشتن یعنی چه

در معرض مخاطره گذاشتن

adventure

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها